Select Page

Daarom waarschuwt hij in vers 8: Laat af van toorn, en verlaat de grimmigheid, ontsteek u niet, immers niet, om kwaad te doen. He rose into a rapture in which there was no speech, a silence that was felt and loved of God. So Bacon's well-known saying, 'It is heaven on earth for a man's mind to move in charity, to rest, in Providence, and to turn on the poles of truth' (cf. No heart ever stood up in a passionate conviction of God’s presence because it had been told that His footprints were marked upon the rocks. Delighting in the Lord implies sympathy with His mind and character. In de eenzaamheid, in de rust, in een biddend zich terugtrekken om Gods Woord te onderzoeken. Yet there is a higher truth still, and to that the Psalmist gives expression here. https:https://www.studylight.org/commentaries/jfu/psalms-37.html. Mediteer ook over Zijn nimmer aflatende zorg over allerlei dagelijkse voorzieningen. En nu zegt Hij: Verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. "Commentary on Psalms 37:4". (1885), No. New penitence, new resolves, new endeavours are born in the depth of the will. (b) the fact that you do find your happiness in him will be a reason why he will grant your desires. Daar worstelde ook David mee, anders had hij deze psalm niet geschreven. It would be so good to go to sleep when we have gathered the fruit of experience, when we are no longer in opposition to the supreme will, when we have broken loose from self, when we are at peace with all men.1 [Note: Amiel’s Journal (trans, by Mrs. Humphry Ward), 115. It is a long while now since this has been plain to me, and since this religious renunciation has been sweet and familiar to me. En het is vanuit deze plaats, dat hij schrijft aan de Filippenzen: Dat is wat, om dat te horen uit de mond van Paulus, als hij als het ware terugziet op zijn leven, daar heel alleen in die gevangenis: Paulus kan wel heel wat vertellen, als hij zou spreken over al die gebeurtenissen waar hij doorheen gegaan is. What are the benefits of creating an account? Jehova is te vertrouwen. There is the anguish of bereavement and of unrequited love. Here is the secret of tranquillity in freedom from eager, earthly desires-’Delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart.’. Delighting in the Lord does not mean ceasing to be human, ceasing to have wants and natural lawful desires for success and happiness; it means that all these native and lawful wishes become subordinate to a higher desire still, so that, for its sake, we are willing to forgo all the rest. Sins. Psalm 145:19 He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them. Try Bible Gateway Plus free for 30 days. Het is de Heere vertrouwen en Zijn geboden bewaren en die doen. Een licht dat van binnenuit komt. En dat begeren zal vervuld worden, hier in dit leven meer en meer, tot de volkomen vervulling in de eeuwigheid. ], More safe than light when this thought steals, “Not as we will.”1 [Note: Helen H. Jackson, Verses. Raad en Sterke God, weer zulke kostelijk namen. Communion may pass beyond speech into a calm and absorbing and yet strangely wakeful silence. Every new way we find in which to obey Him we throw open a shutter. Weer anderen onder ons ervaren huwelijksproblemen en hebben ongetwijfeld de Heere gebeden en gesmeekt die moeilijkheden op te lossen, maar er komt geen verbetering, het wordt eigenlijk erger. II. BibliographyTorrey, R. A. This eternal beginning over again is tedious, even to repulsion. Als de dood in ons gezin komt en een lieve man, vrouw, zoon of dochter wegneemt? Copyright StatementThese files are public domain. Dit kennen van de Heere, van Zijn Wezen, is een onverklaarbare blijdschap. https:https://www.studylight.org/commentaries/hcc/psalms-37.html. Learn more. Even although a man may kneel with a haze over his mind and a chill upon his spirit, he will not kneel in vain. Delight thyself also in the Lord] While others delight in riches and pleasures; as if there were no other happiness but to have and to hold, no sport unless men may have the devil their playfellow. Esther.—But that must be the best life, father. . Ongetwijfeld hebben ze daar de Heere veel om gebeden, maar men wordt steeds ouder en er is geen vervulling. Psalms 37:4 Delight thyself also in the LORD and he shall give thee the desires of thine heart. Laten we nu eerst zingen uit Psalm 19 de verzen 5 en 7: Des Heeren vrees is rein; Often, evil people prosper while those who faithfully follow God struggle to pay the bills and provide for their families. Ik ben Elise, 34 jaar en getrouwd met Jan. Samen zijn wij de dankbare trotse ouders van een dochter van 7 en een zoon van 8 maanden oud. Our innermost desires are here meant, not our casual wishes; there are many things which nature might desire which grace would never permit us to ask for; these deep, prayerful, asking desires are those to which the promise is made. geven zoeken hart. Want more information about Bible Gateway Plus? …. Delight yourself in the LORD, and he will give you the desires of your heart. Eerst vertrouwen, dat is de basis, de grond van het zich verheugen in Gods handelwijze. Psalm 104:34 My meditation of him shall be sweet: I will be glad in the LORD. And he shall give thee the desires of thine heart - literally, the "askings," or the "requests" of thy heart. Een andere kostbare eigenschap is Zijn wijsheid. Maar ach, het wordt steeds erger, steeds moeilijker. Er staat hier niet dat Hij sommige of bijna alle begeerten zal geven, maar: ‘Ik zal u de begeerten uws harten geven.’ Onbeperkt dus. *FREE* shipping on qualifying offers. Hij heeft dat nooit gedaan en zal het ook nooit doen. Delight thyself also in the LORD and he shall give thee the desires of thine heart. Maar Hij is meer, Hij is Vader der eeuwigheid. It is when we remember the greatness of the nature which God has given us that we come into a full understanding of our relations to God. Werkelijk het is zo’n gezegend mediteren over al Gods verschillende namen. Zernikeweg 1 Maar wat dan wel? Maar als u dan zou moeten zeggen: ‘Het enige wat mij overgebleven is, is een korst brood’, luister dan wat David zegt: Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen (Ps.37:16). No man ever prayed but in the moment he was a better and a wiser man. “Thus,” said he, “by rising after my falls, and by frequently renewed acts of faith, and love, I am come to a state, wherein it would be as difficult for me not to think of God as it was at first to accustom myself to it.”, As Brother Lawrence had found such comfort and blessing in walking in the Presence of God, it was natural for him to recommend it earnestly to others; but his example was a stronger inducement than any arguments he could propose. En dan is daar op de drempel van die onbekende toekomst Gods Woord: Naar de Engelse overzetting staat de tekst er zo: En gemeente, werkelijk, wat kunnen er stormen woeden in ons leven. In de natuur openbaart de Heere Zich ook, maar meer bijzonder in de Bijbel. Bij de voortduur smeken ze de Heere: ‘O Heere, wilt U met Uw zaligmakende genade in hun harten werken?’ En dan misschien te moeten merken dat hun kinderen zo onverschillig blijven, terwijl kinderen van ouders die de Heere niet vrezen, genade ontvangen. Use this table to get a word-for-word translation of the original Hebrew Scripture. En gemeente, werkelijk, wat kunnen er stormen woeden in ons leven. In the grey light of the morning, he brooded over his life and its meaning. O, mensen, dan heeft u nooit ervaren de rust en overgave die ontvangen kan worden door te mediteren over Gods soevereiniteit. Verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Zij verlangen meer standvastig te zijn, minder zelfzuchtig, meer heilig te leven, meer in Zijn wegen te wandelen. Leg je hart, je verlangens, je behoeftes maar in Zijn hand. Vader der eeuwigheid, die Vadernaam is zo dierbaar. Er zijn er ongetwijfeld ook onder ons die hun weg de Heere bevelen; die hun last, hun nood en beproeving telkens weer tot Hem brengen. En dat begeren zal vervuld worden, hier in dit leven meer en meer, tot de volkomen vervulling in de eeuwigheid. The next question is what your heart's desires will be. "And he shall give thee the desires of thine heart." En dat is nu juist het enige gelukkige leven in deze wereld. When they feel God’s approval, it is really their own self-praise. Onze tekst staat in Psalm 37 vers 4. Hij zál het doen. I. I suppose there are many now past the middle age to whom the fact that the chapter of life is closing, that the romance of life is concluding, causes many an ache. En nu rest ons nog een vraag, waarmee we moeten eindigen voor we naar huis gaan. Our souls are as enclosed bays, and God is the ocean. En dan moeten we niet eindigen in Paulus door te zeggen: ‘O, wat was Paulus toch een bijzondere man!’ Nee, we moeten zeggen: ‘Wat een genade kan de Heere geven!’ De conclusie van Paulus. Trust God With Your Purpose. 4 Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. BibliographyCalvin, John. It is not hard to tell what people often do desire in their hearts. O, wat is het dan goed om ons te verheugen in de machtige werken van Jehova. Er zijn er misschien onder ons die bidden om een levenspartner; die eenzaam zijn, die hun weg alleen door het leven moeten gaan. This is, however, nowhere to be found as Mendelssohn quotes it, but is a compilation of two separate verses.

Adam Devine Age, Crocodile Dundee Shootout, Ed Mcmahon Net Worth, Germany Work Visa Sponsorship, Pelé 99 Fifa 20, Santos Laguna, Fear Seventeen Lyrics English, Josef Martinez Fifa 20 Value, Cenk Tosun, + 18moreGames And ArcadesDinoM8, Kids Complex, And More, My Boss Asked For Feedback, No Country For Old Men Meaning,